info@cncreate.nl

Close/Open top message

Workshops op maat

Een speelse presentatie met veel beeldend materiaal

Een speelse presentatie met beeldend materiaal.

Quiz als verwerkingsopdracht

Quiz aan het einde van elke theorieles.

In een interactieve cursus leren wij de scholieren (middelbare- of basisschool) te ontwerpen voor 3D printen en om te gaan met 3D printers. Geen ervaring met 3D printen? Geen enkel probleem, stapsgewijs nemen wij de leerlingen mee door de geschiedenis en technieken. Al wat meer ervaring? Dan gaan we wat dieper op de stof in met een bijbehorende uitdagende opdracht. Onze workshops bestaan uit vier lesmomenten.

In de eerste workshop geven wij een introductie in 3D printen, dit gebeurt in de vorm van een speelse presentatie voorzien van beeldend materiaal om het voor de leerling zo concreet mogelijk te maken. Tussendoor zullen we vragen stellen en verwerkingsmomenten realiseren om zo optimaal als mogelijk te kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.

Voortbordurend op de eerste sessie, zullen we bij de tweede workshop concreet aan de slag gaan met het digitaliseren en optimaliseren van eerder gemaakt ontwerp. Het software pakket waarmee het ontwerp wordt gemaakt op de computer wordt gekozen op basis van het niveau van de groep. Als team zijn wij voldoende technisch onderlegd om een passende keuze te maken uit de beschikbare pakketten. Dit kan zowel richting programmeren als meer intuïtief. Keuze uit drie verschillende programma’s: beginner, gevorderde, expert

De verschillende soorten te gebruiken software.

Van boven naar beneden: beginner (intuïtief), gevorderd (modelleren), expert (programmeren).

In de derde sessie gaan we aan de slag met het bedienen van 3D printers. De leerlingen zijn in les 2 bewust gemaakt van mogelijkheden en beperkingen van 3D printen. De opgedane inzichten uit deze eerdere sessies zullen hier worden getoetst. Hebben ze de doorgesproken ontwerpregels goed in acht genomen? Dan zal dit proces soepeler verlopen. De workshops bouwen immers voort op de inzet van de leerlingen, hoe serieuzer leerlingen aan de slag gaan, hoe groter het leerproces en daarmee resultaat.

Als school kan ervoor gekozen worden om een afsluitende excursie aan het pakket toe te voegen. Ook dit zal volledig door CnCreate geregeld worden. We bezoeken een vooraanstaand, Nederlands bedrijf dat beschikt over industriële machines. Dit praktische uitje zal het inzicht van de leerling nog meer verbreden op gebied van de mogelijkheden van 3D printen, er wordt hier dus een vertaalslag gemaakt van huis- tuin- en keukenprinters naar professionele apparatuur.

Industriële machines

Een impressie van de industriële 3D print industrie.

Na het volgen van deze vierdelige workshop, zullen leerlingen wegwijs zijn gemaakt met de onmisbare trend van het moment. 3D printen is namelijk de toekomst!

Latest from Twitter